Stop met het roken van tabak en e-sigaretten; hypnose helpt je daarbij!

Banner van website Lotus Hypnotherapie stoppen met roken

Hypnose is een geweldig eenvoudige manier om voorgoed van het roken af te komen!
In hypnose wordt je naar je onderbewuste begeleid. Daar bevinden zich de oorzaken en redenen om een roker te zijn. De mechanismes die je rookgewoonte in stand houden kunnen hier veranderd of teniet gedaan worden.

Jouw overtuiging dat je een roker bent kan hier veranderd worden in de overtuiging dat je een niet-roker bent en dat altijd zal blijven.

Jij wilt toch ook stoppen met roken!?
Het is toch een overbodige vraag of je wilt stoppen met roken! Wie zou er nou niet willen stoppen? Het is een smerige en schadelijke gewoonte waar je niemand en vooral jezelf geen enkel plezier mee doet. Bovendien kost het tegenwoordig ook wel wat! Je kan je kop in de wind gooien en eigenwijs vol blijven houden dat de hoge prijs je er niet toe kan aanzetten je recht op deze laatste niche van genot op te geven. Maar wil je over zoiets overduidelijk schadelijks je poot stijf blijven houden alleen om te bewijzen dat je je niet laat kisten door zoiets onbenulligs als een onredelijk hoge prijs!? Misschien prijs je deze stijfkoppigheid in je, je vindt dat het je tekent, het hoort bij je karakter! Maar wanneer je niet voor het geld hoeft te stoppen hoe zit het dan met de gezondheidsrisico’s? De waarde van je gezondheid is net zo min in geld uit te drukken als de waarde van water voor de uitgedroogde gestrande woestijnreiziger! Denk je dat het een goede strategie is dat risico te blijven lopen? Of ben jij zo’n nuchtere die zegt; ‘je moet ergens van dood gaan!’? Wanneer je vrouw, je man en kinderen er ook zo makkelijk over denken dan zal je wel pakjes sigaretten voor je verjaardag krijgen, maar de kans dat ze er helemaal niet naar uitzien om aan het ziekbed van vader of moeder, echtgenoot of echtgenote te staan schat ik hoger in. De gezondheidsrisico’s zijn er nou eenmaal en wanneer de negatieve effecten van het jarenlang stelselmatig vergiftigen van je lichaam zich aanmelden dan is het meestal geen kwestie van een eenvoudig pilletje of gewoon even een weekje uitzieken. Dan moeten de zwaarste middelen ingezet worden en het niet zo leuke daarvan is; dat die middelen je net zo goed en zonder blijvend positief effect even ver van huis kunnen brengen. Niet door de deur van de hoofdingang, maar door de chemo-draaideur. Daar kan je dan nog even ronddraaien voordat je alsnog op je sterfbed terecht komt! Met roken blijf je risico lopen een ernstige ziekte te ontwikkelen en wanneer die ziekte er is komt de onzekerheid of die wel behandeld kan worden met de daarvoor bestaande middelen. Wie is zich tegenwoordig niet bewust van alle schadelijke gevolgen van roken en de risico’s die je loopt als je er niet mee ophoudt! Lees alleen de krant maar! Ook de E-sigaret is niet veilig; mensen krijgen er longaandoeningen van en er zijn al doden gevallen.

Laat er dus geen twijfel over bestaan; wanneer je een roker bent is er niks beter dan ermee te stoppen. In de eerste plaats voor jezelf, voor je eigen gezondheid! Maar ook voor degenen die het dichtst bij je staan; je vrouw, man, kinderen, ouders, beste vrienden en meer! Hoewel het natuurlijk betuttelend en aanmatigend is dat er van bovenaf bepaald wordt dat je zelfs in daartoe aangewezen ruimtes niet meer mag roken, blijft stoppen met roken natuurlijk altijd de betere optie!

Het lukt maar 1 op de 10, de rest begint uiteindelijk weer!
Wie nou dat ‘stoptober’ uitgedacht heeft weet ik niet, maar elke dag van elke maand is een goede dag om te stoppen met roken, de beste dag is vandaag! Dit initiatief zal misschien tot gevolg hebben dat je jezelf voor het blok gaat plaatsen. Ik wens je veel sterkte en ik hoop dat het je gaat lukken echt voorgoed te stoppen met roken. Wanneer het je niet mocht lukken realiseer je dan dat je een op de ongeveer negen anderen van de tien bent die het ook geprobeerd hebben en die het ook niet gelukt is. Er worden statistieken bijgehouden die melding maken van de resultaten van dit soort nobele pogingen. De successcore is belachelijk laag! De rede hiervoor is dat het stoppen met roken wel gewenst of nagestreefd kan worden, maar wanneer het niet diep in je geest verankerd is dat je niet meer rookt, niet meer wilt roken of in feite helemaal geen roker bent dan is die wens of dat streven simpelweg niet sterk genoeg om die innerlijke programmering dat je een roker bent te veranderen. Een keer in je leven heb je n.l. bepaald dat roken bij je hoort, dat het onder de gegeven omstandigheden goed voor je was. Het was geen weloverwogen beslissing. Het zal zeker niet zo geweest zijn dat je dacht dat het zo heerlijk smaakte, rook of erg bevorderlijk voor je gezondheid was. Eerder, het stond stoer, zelfverzekerd, je leek dan ouder, je hoorde er bij en dat gaf een gevoel van veiligheid. Dit soort onbewuste motieven zullen een grotere rol gespeeld hebben. Die onbewuste motieven blijven een rol spelen en blijven je wilskracht frustreren, wanneer je poogt je gewoonte te doorbreken en je rookgedrag te veranderen.

Grootmoeder-effect!
Wanneer je niet voor het geld hoeft te stoppen en je ook je eigen gezondheid aan je laars lapt, dan wordt je er tegenwoordig meer en meer op gewezen dat je behoorlijk a-sociaal moet zijn om nog te roken. Wanneer je niet inzit over wat voor schade roken jou kan berokkenen, dan wordt je er naarstig op gewezen dat anderen er hinder van hebben. Dat kan nog ver gaan. Zo stond er laatst in de krant dat een onderzoek onder 14.500. vrouwen in Engeland aantoonde dat de kleindochters van deze rokende vrouwen 53% meer kans hadden autistisch geboren te worden. De verminderde zuurstofopname bij roken samen met het giftige nicotine schijnen bepaalde strengen van het D.N.A. te kunnen beschadigen. Het geldt niet voor dochters, zonen of kleinzonen. Dus elke nog rokende vrouw zal zich moeten realiseren dat roken een weerslag kan hebben op het geestelijk welzijn van haar toekomstig vrouwelijk nageslacht. Willens en wetens kan je nu toch niet meer blijven roken!?

De meest eenvoudige en snelste manier om van het roken af te komen is door de overtuiging dat je een niet-roker bent in je onderbewuste vast te leggen!
Met behulp van hypnose kan de in jouw onderbewuste vastgelegde gewoonte doorbroken worden. Op eenvoudige en doeltreffende wijze kan je van een roker een niet-roker worden en blijven, zonder ontwenningsverschijnselen, drang om weer te beginnen, boze buien, irritaties of een nieuwe eetverslaving. Na al een hypnosesessie zal het roken je tegenstaan!