HET EFFECT VAN STRESS

Stress toont zich in slaapproblemen, stemmingswisselingen, depressieve gevoelens en prikkelbaarheid, maar ook in allergieën, maag-en hoofdpijnen.

In hypnose kan stress effectief losgelaten worden en kan je leren beter om te gaan met stressvolle gebeurtenissen, zodat deze je mentaal niet uit balans halen en er geen noodzaak is voor het omdraaien van de stressknop.

 

‘ Al na de eerste hypnosesessie besefte ik ineens hoe gespannen ik heel lang en constant geweest ben.'

NIET IEDEREEN ERVAART STRESS OP DEZELFDE MANIER

De mate van stress die je moeder ondervond tijdens de zwangerschap of stressvolle episodes in je jeugd beïnvloeden de ontwikkeling van hersendelen die de stressrespons regelen (hypothalamus en de hypofyse in samenwerking met de bijnieren). Dat maakt dat je altijd te licht afgesteld kan staan voor onaangename spannende gebeurtenissen en de stressknop snel aangaat.

Met hypnotherapie kunnen stressvolle jeugdervaringen geneutraliseerd worden, zodat de spanning die daaraan in het onderbewuste verbonden is, geen storende invloed meer heeft.

WAT IS STRESS ?

De stressrespons hebben we evolutionair ontwikkeld om ons te beschermen en ons een kans te geven in een gevaarlijke situatie; de inbreker te lijf gaan of rennen voor je leven. Bloed wordt hierbij uit de organen en huid naar de spieren en hart gestuwd, zodat we goed kunnen vechten of vluchten. De systemen van het lichaam die deze reactie niet ondersteunen, waaronder het immuunsysteem, worden uitgeschakeld of worden minder actief. Wanneer het gevaar geweken is neemt de stress af en het lichaam wordt weer rustig.

CHRONISCHE STRESS

Wanneer je altijd spanning waarneemt, dan blijft de stressknop aanstaan en wordt stress chronisch. Het immuunsysteem wordt hierbij sterk gecompromitteerd. Het moet ons beschermen tegen vijandelijke indringers, afvalstoffen opruimen en herstelwerkzaamheden uitvoeren, maar het is uitgeschakeld. Wanneer de stress verdwenen is en het immuunsysteem weer in actie kan komen is er een overvloed aan werk. Chronische stress zorgt ervoor dat het immuunsysteem steeds meer onder druk komt te staan en er steeds minder effectieve genetische transcriptie plaatsvindt met steeds dramatischer gevolgen voor het lichaam.

MET HYPNOTHERAPIE STRESS AANPAKKEN

Met hypnose kan de stress bestreden worden. Met regressie kan je terug naar de emotioneel geladen delen in je leven die de oorzaak van de stress zijn. Die emotionele lading kan geneutraliseerd worden. Ik kan je ook zelfhypnose aanleren, waarmee je voortaan altijd in staat bent volmaakt diepe ontspanning te ervaren en jezelf kan vrijwaren van stress.

HOE VERLOOPT EEN HYPNOSESESSIE ?

We beginnen met het voorgesprek waarin je aangeeft aan welke klacht je wilt werken. Ik win alle informatie in die ik denk nodig te hebben voor een geslaagde sessie. Jij stelt alle vragen die je hebt.

We werken met directe hypnose. Dit houdt in dat je binnen ongeveer vier minuten in hypnose bent en we ons daarbij toegang verschaffen tot jouw onderbewustzijn om vervolgens de therapie toe te passen die jouw klacht verhelpt. Een sessie duurt rond de twee uur. Jij belooft er helemaal van overtuigd te zijn dat deze methode werkt voor jou en ik stel alles in het werk om jou zo goed mogelijk te helpen.

PRAKTISCHE TIPS

- Neem de tijd voor en na de sessie, zodat andere afspraken geen spanning veroorzaken.

- Kom niet onder invloed van alcohol of drugs.

- Doe makkelijk zittende en bedekkende kleding aan.

- Indien je medicijnen slikt, stel mij daarvan op de hoogte.

- Wanneer je onder behandeling bent bij een arts stel mij daarvan op de hoogte en de arts van je voornemen een hypnosesessie te nemen.

WIL JE MEER INFORMATIE ?

Heb je vragen, neem gerust contact op. 

AANMELDEN

Meld je aan voor 1 van de behandelingen voor hypnose.

LOCATIE

Lotus hypnotherapie is gevestigd Rotterdam