Een maagverkleining met een virtuele maagband werkt beter dan een met een echte, maar kent niet de risico’s!

Banner van website Lotus Hypnotherapie virtuele maagband

Een maagverkleiningsoperatie is niet zonder risico’s, terwijl het plaatsen van een virtuele maag-band probleemloos is!
Ben je veel te dik, zwaarlijvig? Zo zwaar dat er ook andere problemen zijn? Je knieën, je heupen en enkels, je bloeddruk , misschien ook suikerpatiënt? Is dan nu de tijd gekomen dat je serieus moet gaan nadenken over hoe verder anders wordt het te riskant? Wat ga je doen? Geen enkel dieet heeft geholpen , je bent alleen maar zwaarder geworden. Weet je al precies wat de mogelijkheden zijn? Een operatie om je maag te verkleinen of een ballonnetje in de maag te plaatsen? Dat is wel een drastische oplossing, maar werkt het ook echt goed en wat zijn de risico’s? Iedereen weet wel dat zo’n operatie vrij zwaar is en zeker risico’s met zich meebrengt. Dan hoor je ook nog wel eens dat het verkeerd gaat of dat het helemaal niet goed en blijvend werkt. Dat zou na al de moeite wel teleurstellend zijn.

Een heel andere methode; geen narcose, maar hypnose!
Gelukkig is er een heel andere methode , die helemaal geen risico’s met zich meebrengt en zelfs beter werkt! Dat klinkt als mooie muziek in de oren. Klopt dat dan? Is dat mogelijk zal je je afvragen!Hypnose als methode om af te vallen m.b.v. een virtuele maag-band bestaat al vele tientallen jaren. Het is een uitgebreid getest en beproefd middel en is in de loop der jaren verder verfijnd om de best mogelijke resultaten te geven.

“maagoperatie niet bepaald abc’tje, bezint eer ge begint”.
schreef ervaringsdeskundige Annette B. 21-09 in het AD. Hier zou haar relaas kunnen volgen in precies haar bewoordingen, want het illustreert nauwkeurig hoe risicovol en onbevredigd zo’n ingreep kan zijn. Bij Annette waren er nog andere complicaties waardoor er nog twee operatieve ingrepen moesten volgen. Dat kan dus ook nog, maar zoiets weet je niet van te voren!

Risico’s en voorwaarden.
Naast de bijna niet uit te sluiten risico’s zijn er ook nog heel wat voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je in aanmerking komt voor een operatie. Om te beginnen een verwijzing van de arts. Daarna een onderzoekparade langs de diëtist, de psychiater, de internist en de chirurg. Zij moeten vaststellen of je lichamelijk en geestelijk in staat bent een dergelijke ZWARE ingreep te ondergaan. Daarnaast moet je al verschillende lijnpogingen gedaan hebben, minstens vijf jaar last hebben van overgewicht, en je mag geen eetverslaving hebben. Dat laatste is licht ironisch natuurlijk, de rede van je overgewicht kan namelijk heel makkelijk een eetverslaving zijn.

Geen keuring nodig voor het plaatsen van een virtuele maag-band!
Laat het duidelijk zijn dat voor het plaatsen van een virtuele maag-band het hiervoor beschreven traject niet doorlopen hoeft te worden. Het is niet nodig om lichamelijk en geestelijk gekeurd te worden. Bij een BMI niet minder dan 30 kan al een virtuele band geplaatst worden en een eetverslaving zal gelijk tijdens de sessies behandeld kunnen worden. Aan de virtuele aanpak zijn dus geen risico’s verbonden; niet voor, niet tijdens en niet na de operatie.

Na de operatie kan je weer gewoon aankomen!
Bij een echte operatie kunnen allerlei complicaties optreden en dat gebeurt dan ook regelmatig. Na de operatie herstelt je lichaam zich wat er voor kan zorgen dat je weer gaat aankomen.Met een operatieve maagverkleining is er geen garantie dat het effect blijvend is.Daarnaast moet de wond in -en uitwendig genezen. Na de operatie zijn er weer andere problemen. Annette was behoorlijk afgevallen, maar ze heeft haar longen eruit gespuugd! Je moet altijd erg goed op blijven passen metsuiker, vet en teveel van wat dan ook. Zelfs gewoon een glas sinasappelsap of een beetje satésaus kan al heftige reacties opwekken volgens de ervaringsdeskundige. Al deze problemen zullen zich bij een virtuele ingreep niet voordoen.

Bij een virtuele ingreep ga je niet onder narcose en treden er geen complicaties op. Het is helemaal risicovrij. Er is geen wond en er is geen herstelperiode nodig. Aangezien je toch zal voelen dat je echt niet meer kan eten of drinken zal je dat ook niet doen, maar een glaasje sinasappelsap zal niet onmiddellijk voor een heftige lichamelijke reactie zorgen waarbij je de longen je lijf uitspuugt. Toch werkt het verbazingwekkend goed! Hoe is dat mogelijk?

Niet echt is echt voor het onderbewuste!
Virtueel betekend zoiets als zogenaamd; in je verbeelding; het is niet echt, maar lijkt wel heel echt; het zit op je netvlies, maar niet daarbuiten. De simpele rede dat het op deze manier dan toch zo goed werkt is, omdat de ingreep plaatsvindt in je onderbewuste, m.b.v. je verbeelding. Je onderbewuste en je verbeelding zijn de twee componenten in het proces die de gewenste uitkomst verzekeren. Je onderbewuste maakt namelijk geen verschil tussen fictie en realiteit. Dat is een cruciaal gegeven. Wanneer iets zogenaamd heeft plaatsgevonden dan heeft het voor je onderbewuste echt plaatsgevonden. Dat betekent dat je in het diepst van je wezen helemaal overtuigd bent dat er een ingreep geweest is. Je onderbewuste heeft de verbeelde ingreep volledig geïntegreerd; geaccepteerd en deel van jouw werkelijkheid gemaakt.

‘Fijn geregeld !’ zou je kunnen zeggen, ‘Je weet heel goed dat er in het echt niks gebeurd is, maar je eigen onderbewuste zet je gewoon op het verkeerde been’. In zekere zin is dat zo. Echter, voor het onderbewuste is er geen goed of verkeerd been, er is alleen maar een been. Dat is precies het raam waarin we werken, wanneer je in hypnose bent. In hypnose vraag je je niet af of het allemaal wel klopt of logisch is. Er is een ander deel van ons bewustzijn wat zich daarmee bezighoudt. In hypnose bevinden we ons in een gebied waar de verbeelding bepalend is. Wanneer daar gevraagd wordt; ’stel je eens voor dat…’, dat is heel erg de kat op het spek binden! M.a.w. je verbeelding doet dat graag en is er ook uitmuntend goed in!

Het behandelingstraject voor de plaatsing van een virtuele maag-band bestaat voornamelijk uit suggesties waarbij je je voorstellingsvermogen gebruikt. Met je voorstellingsvermogen laat je deze ingreep a.h.w. echt plaatsvinden en je onderbewuste zal het zo interpreteren en accepteren. Dan is de ingreep een voldongen feit. Je zou er nu nog aan kunnen twijfelen of een virtuele ingreep, een voorstelling die alleen maar in je onderbewuste uitgevoerd is, in de realiteit echt effect heeft. In andere woorden; volgt je lichaam je geest? Dan is het antwoord; ja, want je lichaam doet nooit wat anders! Wat in de geest ‘geprogrammeerd’ is zal door het lichaam gevolgd worden. Zo simpel is het eigenlijk!

Tijdens de behandeling zal je geïnstrueerd worden om een gezond eetpatroon te gaan volgen. Je zal veel kleinere porties gaan eten en je zal meer letten op voedingswaarde. Nu de ingreep een feit is geworden zal je lichaam vanzelf tekenen geven dat je genoeg hebt gegeten of gedronken. Je zal automatisch stoppen en je zal je daarbij goed en verzadigd voelen.

Body Mass Index van 30; dan kan er al een virtuele maag-band geplaatst worden!
Het behandelingstraject zelf verloopt als volgt; eerst hebben we een gesprek om te bepalen of het plaatsen van een virtuele maag-band wenselijk is. Zo niet dan zijn er met hypnose andere manieren om af te vallen die net zo goed werken. Een belangrijke voorwaarde is dat je BMI minstens 30 is. Je BMI(body mass index), zal je hoogstwaarschijnlijk wel weten, is je gewicht gedeeld door twee maal je lengte; b.v. je weegt 90 kg en je bent 1.70 lang; 1.7 x 1.7 = 2.89 ; 90/2.89 = 31. In dit voorbeeld zou je net in aanmerking komen voor het plaatsen van een virtuele maag-band. We kunnen nu de eerste hypnosesessie doen voor de pre-operatieve in-take; dat is de voorbereiding voor de tweede sessie waarin de virtuele ingreep zal plaatsvinden. De derde en laatste sessie is er om de band eventueel bij te stellen en het programma af te sluiten met suggesties die je verder helpen om een succes te maken van de hele behandeling. Je moet er rekening mee houden dat er tussen de sessies twee weken tijd zit. Gedurende het traject houden we de voortgang van een aantal zaken in de gaten. Je zal daarvoor zelf wat aantekeningen moeten maken.

Meer kans van slagen met een virtuele maag-band!
De statistieken geven aan dat op de 20 behandelingen er ongeveer 3 zijn die niet het gewenste effect geven. De successcore is dus ongeveer 85%, wat minstens 10% hoger is dan de score bij echte operaties. Voor de rede waarom er toch nog 3 mensen zijn bij wie de behandeling niet aanslaat zijn wel verklaringen te bedenken, maar die blijven speculatief. Hypnosesessies zijn altijd een kwestie van samenwerking. Een van de voorwaarden voor succes is dat we allebei ons best doen; ik met kennis en kunde en jij met je positieve instelling , de volle overtuiging dat hypnose goed voor jou gaat werken en je bereidwilligheid alle aanwijzingen en instructies in het programma te volgen.